Moderní byt

Moderní byty současnosti se vyznačují většinou jednoduchostí a uměřeností jak forem, tak stylu. Jednoduché moderní tvary nábytku připomínají funkcionalismus meziválečného období a barevná řešení jsou často decentně střízlivá. Tuto zdánlivou strohost oživují maličkosti, detaily, které dávají prostoru osobitý náboj a výraz.Mohou to být třeba solitéry ve formě velké vázy, moderní plastika, designová stojací lampa, nebo třeba i nějaké umělecké dílo.

Stěna a její funkce

Stěna moderního bytu dnes není nosným prvkem spousty polic. Není to plocha, určená k pomalování různými barvami a válečky, k potapetování, zastavění sektorovou stěnou, či vylepení plakátů oblíbených umělců. Stěna je uzavřením, ale současně pokračováním prostoru každého pokoje. Trendem jsou jednobarevné stěny decentních, i když třeba živých barev. Zajímavým solitérem, který dokáže takovou stěnu radikálně proměnit mohou být třeba obrazy na stěnu.